Taatedam 2, Katwijk, Het oprichten/overnemen van een inrichting “Ak-Al aan Zee”

Datum: 19-03-2020
Categorie(ën): Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.