Terrein van LTC Zee en Duin, Sportlaan 1, Katwijk, Ontheffing voor het kamperen buiten kampeerterrein in 3 tenten, van 5 op 6 juli 2019

Datum: 20-06-2019
Categorie(ën): Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.