Tijdelijke verplaatsing weekmarkt Katwijk

Datum: 22-08-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

In verband met de herinrichting van het marktterrein aan de Piet Heinlaan te Katwijk, dient de vrijdagmarkt, die wekelijks op dit marktterrein plaatsvindt, tijdelijk verplaatst te worden. De wekelijkse vrijdagmarkt zal daarom van 23 augustus tot en met 29 november 2019 worden gehouden op een andere plaats, te weten het parkeerterrein van Sporthal Cleijn Duin aan de Stadhoudersdreef 1 te Katwijk.

Het college stelt op grond van artikel 160, eerste lid, sub h Gemeentewet de markt in en geeft aan waar en wanneer de markt wordt gehouden (dag, locatie en tijd). Dat is gebeurd in artikel 2 van het Marktreglement gemeente Katwijk 2012. In het tweede lid van dit artikel is een bepaling opgenomen, die de bevoegdheid creëert om op grond van dringende redenen te bepalen dat een markt tijdelijk zal worden gehouden op een andere dag, op een andere tijd, op een andere plaats, dan wel geheel wordt afgelast. In verband met de herinrichting van het marktterrein aan de Piet Heinlaan te Katwijk, dient de wekelijkse vrijdagmarkt tijdelijk verplaatst te worden naar het parkeerterrein van Sporthal Cleijn Duin. De herinrichting van het marktterrein aan de Piet Heinlaan te Katwijk vormt een dringende reden in de zin van artikel 2 lid 2 van het Marktreglement gemeente Katwijk 2012 omdat door de werkzaamheden het niet mogelijk is dat marktkramen op het marktterrein worden geplaatst.
Op de eerste dag na deze bekendmaking treedt dit besluit in werking. De tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt is reeds gecommuniceerd met bewoners rondom het parkeerterrein van Sporthal Cleijn Duin en met het Sportbedrijf.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KATWIJK, namens dezen,