Toepassing Wrakkenwet en/of Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Datum: 26-11-2019
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) van de gemeente Katwijk zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande vaartuig. Regelmatig treffen de GOA’s vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. De vaartuigen worden in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente verwijderd en geborgen omdat deze overlast en/of schade kunnen veroorzaken aan walkanten en (woon)boten. Volgens artikel 7.02. BPR (binnenvaart politiereglement), is het niet toegestaan om onder een brug een ligplaats in te nemen. Het onderstaande vaartuig is aangetroffen in de Rijnvlietlaan in Valkenburg.


Indien de eigenaren van dit vaartuig zich niet vóór 9 december 2019 melden bij de GOA’s van de gemeente Katwijk (tel. 0 71-4065000), zullen deze objecten door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de Wrakkenwet, APV en Algemene wet bestuursrecht (Awb). Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken opgeslagen. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de vaartuigen ophalen tegen betaling van de berging- en stallingskosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende objecten worden overgedragen.