Torenvlietlaan/Voorschoterweg, Valkenburg, Ontheffing geluidhinder nachtwerkzaamheden Torenvlietslaan/Voorschoterweg van 27 en 28 augustus 2020

Datum: 03-08-2020
Categorie(ën): Ontheffing geluidshinder

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.