Trappenberglaan 50, Rijnsburg, het omzetten van de bedrijfswoning naar een plattelandswoning

Datum: 28-09-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.