Tussen de Ir. G. Tjalmaweg (n206) en Achterweg en op en naast het perceel Achterweg 32, Valkenburg

Datum: 15-04-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

het verleggen van een waterleiding.Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.