Van der Natstraat 6, Rijnsburg, Het organiseren van een loterij op 27 maart 2020

Datum: 28-01-2020
Categorie(ën): Loterijvergunning

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.