Van Houtenstraat 7, Katwijk, het plaatsen van een reclamebord met lichtkoof tegen de gevel

Datum: 30-03-2021
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.