Variantenstudie naar tijdelijke oplossing verkeer Zijlhoek De Woerd

Datum: 11-02-2021
Categorie(ën): Kennisgeving

Het college van B&W laat zo snel mogelijk een variantenstudie doen naar een tijdelijke oplossing voor de ontsluiting van Zijlhoek De Woerd en de Voorschoterweg op de grens tussen Katwijk en Leiden. Het onderzoek moet binnen enkele maanden inzicht bieden in de beste verkeersoplossing, omdat de huidige aansluiting op de N206 van en naar Valkenburg in augustus komt te vervallen.

Een nieuwe permanente ontsluitingsweg tussen de Voorschoterweg en de nieuwe aansluiting Valkenburg-Oost laat nog jaren op zich wachten omdat eerst duidelijk moet zijn, hoe de omgeving van Zijlhoek De Woerd en het Valkenburgse Meer zal worden ingericht. Een tijdelijke oplossing voor het verkeer is op korte termijn noodzakelijk omdat de bestaande wegen, zoals de Voorschoterweg naar Leiden, de Voorschoterweg langs ‘t Duyfrak en de Zonneveldslaan-Achterweg minder geschikt zijn voor meer (vracht)verkeer.

Een verkeerskundig bureau zal alle mogelijke routes afwegen. Wethouder Rien Nagtegaal zet vaart achter dit onderzoek. “Ideaal gaat de tijdelijke route niet worden maar we zoeken de beste oplossing. Daarbij kijken we naar impact op omwonenden, kosten, veiligheid en praktische realiseerbaarheid. We doen dit in goed overleg met Leiden en de provincie. En natuurlijk hebben we begrip voor de zorgen en belangen van bewoners en bedrijven en betrekken we hen bij het onderzoek de komende maanden.”  

Voor meer informatie kunt u mailen naar projectleider Francisco Grant, f.grant@katwijk.nl of via het algemene nummer van de gemeente (071) 406 5000.