Vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk 2020

Datum: 30-04-2020
Categorie(ën): Beleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maakt bekend dat, gezien de begroting 2020, het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk, voor het kalenderjaar 2020 is vastgesteld op €10.000,--.