Vaststelling subsidieregel en kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Katwijk

Datum: 30-07-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college maakt bekend dat het op 16 juli 2019 de ‘Subsidieregel voorschoolse voorzieningen’ en het  ‘Kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Katwijk 2020-2022’ heeft vastgesteld en dat deze per 1 januari 2020 in werking treden. De subsidieregel omvat de subsidies voor kinderopvangorganisaties in Katwijk t.b.v. het vormgeven van de peuteropvang en het VVE-aanbod. In het kwaliteitskader zijn de kwaliteitseisen opgenomen waar organisaties aan dienen te voldoen voor het verkrijgen van de subsidie.