Vergadering Commissie bezwaarschriften

Datum: 13-02-2020
Categorie(ën): Agenda en notulen

AGENDA
Voor de vergadering van de Commissie bezwaarschriften d.d. woensdag 19 februari 2020 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3.

Van 19.00 tot 20.00 uur: Besloten zittingen

Van 20.00 tot 20.30 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019 tot verlening van een omgevingsvergunning inzake de tijdelijke verlegging van de Kooltuinweg (bypass) te Katwijk en het aanbrengen van voorbelastingen voor de Rijnlandroute

Van 20.30 tot 21.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2019 tot afwijzing van het in behandeling nemen van een WOB-verzoek