Vergadering Commissie bezwaarschriften woensdag 27 mei

Datum: 19-05-2020
Categorie(ën): Agenda en notulen

AGENDA
Voor de vergadering van de Commissie bezwaarschriften d.d. woensdag 27 mei 2020 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Publiek wordt in verband met het Coronavirus niet toegelaten.

Van 19.00 tot 19.20 uur: Besloten zitting

Van 19.20 tot 20.20 uur: Bezwaarschriften tegen het besluit van het College van burgemeester en wethouders van 30 januari 2020 tot verlening van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van nieuwe waterwinning, het slopen van 14 barakken en het kappen van 340 bomen in het Duingebied Berkheide te Katwijk