Vergadering Erfgoedcommissie 01 februari 2021

Datum: 01-02-2021
Categorie(ën): Agenda en notulen

Datum: 1 februari 2021
Tijd: 14.30 uur
Locatie: online

Agenda
1.         Opening en mededelingen
2.         Vaststelling verslag vergadering 11 januari 2021
3.         Ingekomen stukken

x.         Adres: Boulevard 136 te Katwijk
15.00   Status: dubbelbestemming cultuurhistorie
            Omgevingsvergunning: 15961
            Betreft: aangepast ontwerp gevelwijziging en vervanging van de achterliggende garages tot 1  garage
            Bezoek: dhr. Verheul

x.         Adres: Vliet Noordzijde 67 te Rijnsburg
15.45   Status:
            Omgevingsvergunning: 16151
            Betreft: Achter de bebouwing aan de Vliet NZ 67 worden op de plek van de te slopen werkplaats, 5  woningen en 5 bergingen gerealiseerd.
           Bezoek: dhr. Droogh

x.         Rondvraag