Vergadering Erfgoedcommissie 11 januari 2021

Datum: 08-01-2021
Categorie(ën): Agenda en notulen

Datum: 11 januari 2021
Tijd: 14.30 uur
Locatie: online

Agenda
1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling verslag vergadering 7 december 2020

3. Ingekomen stukken

x. Adres: Cantineweg 19a Laagpompgebouw
15.00   Status: Rijksmonument
            Betreft: de ombouw van de pompinstallatie in het Laagreservoir

x. Adres: Groote Steeg 7 te Katwijk
15.30   Status: dubbelbestemming cultuurhistorie
            Betreft: het betreft het wijzigen van de voorgevel:
            de garagedeur zal worden vervangen door een kozijn met een enkele deur

Indien u aanwezig wil zijn bij de bespreking van de hierboven genoemde agendapunten dan kunt u een mail sturen aan r.vanhilten@katwijk.nl