Vergadering van de Commissie bezwaarschriften

Datum: 16-04-2020
Categorie(ën): Agenda en notulen

AGENDA
voor de vergadering van de Commissie bezwaarschriften d.d. woensdag 22 april 2020 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Publiek wordt i.v.m. het Coronavirus niet toegelaten.

Van 19.00 tot 19.50 uur: Besloten zittingen

Van 19.50 tot 20.20 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2019 tot verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een rotonde voor de Rijnlandroute ter hoogte van kruising Voorschoterweg/ Torenvlietslaan te Valkenburg