Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsplan 2019-2023

Datum: 09-01-2020
Categorie(ën): Beleid

Het college maakt bekend dat het op 26 november 2019 het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsplan 2019-2023 heeft vastgesteld.

In de eerste plaats wordt beoogd om met dit VTH-beleidsplan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te beschermen en waar mogelijk te versterken, door risico gestuurd te werken en in te zetten op naleving. De beschikbare capaciteit wordt gericht ingezet daar waar de meeste aandacht naar uit moet gaan. Door dit vast te stellen is voor inwoners en bedrijven duidelijk waar de prioriteiten liggen.
In de tweede plaats willen we met dit VTH-beleidsplan de kwaliteit van uitvoering van de VTH-taken op een hoger niveau brengen en borgen. De kwaliteit van de uitvoering wordt enerzijds geborgd door de, door de raad vastgestelde, Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving en anderzijds door de procescriteria voor de beleidscyclus die in het Besluit omgevingsrecht zijn opgenomen.

U kunt het beleid tot 6 februari 2020 inzien op het gemeentehuis.