Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden en Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland

Datum: 31-01-2019
Categorie(ën): Verkiezingen

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden en de verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.


Daarbij gelden de volgende bepalingen:

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  • Bij Afdeling Dienstverlening/team verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt

MONDELINGE AANVRAAG

  • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Afdeling Dienstverlening/team verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.


Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Afdeling Dienstverlening/team verkiezingen
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk