Verordeningen

Datum: 07-01-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

De raad van de gemeente Katwijk heeft op 19 december 2019 besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:

  • Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Katwijk 2019. De Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Katwijk 2019 treedt in werking dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2019
  • De Verordening tot de eerste wijziging van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.De Verordening tot de eerste wijziging van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2020.

De Verordeningen kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Katwijk gedurende zes weken vanaf de dag na bekendmaking.