Vliet Noordzijde, Rijnsburg, Er is een Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het commerciële horecabedrijf Koffiebar Esatto

Datum: 01-02-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.