Vliet Zuidzijde 15, Rijnsburg, het verbouwen van de woning naar vier woningen

Datum: 06-04-2021
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.