Voorbereidingsbesluit Kustwerk Katwijk

Datum: 18-03-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 maart 2019 heeft verklaard dat een (gedeeltelijke) herziening van een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gronden gelegen in Kustwerk Katwijk, zoals deze nader zijn aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart. Het voorbereidingsbesluit treedt op 22 maart 2019 in werking en heeft een werkingsduur van één jaar. Bovengenoemd besluit ligt vanaf 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk. Het besluit en de bijlagen zijn verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl
Het voorbereidingsbesluit is beschikbaar gesteld op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/NL.IMRO.0537.vbKATKustwerkkatw-va01 met als identificatiecode NL.IMRO.0537.vbKATKustwerkkatw-va01

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien

raadsbesluit (pdf, 549 kB)
bijlagen (pdf, 8,87 MB) 


Rechtsbescherming
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.