Voornemen publiceren bestuursdwang

Datum: 22-04-2021
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

De volgende voertuigen (wrakken) zijn aangetroffen:Een scooter in de Smidstraat te Rijnsburg

  • Een scooter op de Piet Heinlaan te Katwijk
  • Een scooter op De Krom te Katwijk

De scooters mogen niet op deze locatie aanwezig zijn vanwege Artikel 5:5, Voertuig wrak
Indien de eigenaren van deze voertuigen deze niet verwijderen van de openbare weg vóór 6 mei 2021, zullen deze voertuigen door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze publicatie kan worden aangemerkt als een zogenaamd voornemen om bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Dit voornemen is op 21 april 2021 tevens bekend gemaakt met een sticker op de betreffende voertuigen. Hiermee is uitvoer gegeven aan artikel 5:24, derde lid Awb.

Als deze voertuigen niet binnen de genoemde tijd van de openbare weg verwijderd worden zullen wij een definitief bestuursdwang besluit nemen. Dit betekent dat de voertuigen worden verwijderd en 13 weken worden opgeslagen in het gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de voertuigen ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende voertuigen worden verkocht of vernietigd.