Voorontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’

Datum: 08-10-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’ is vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het strand vanaf de vloedlijn en het duingebied, minus het deel waar een natuurbestemming op ligt. De herijking van de bestaande planologische regelgeving is vooral gericht op de bebouwing op het strand. De boulevard valt niet onder de partiële herziening.
De herziening is conserverend, het bestaande aantal strandpaviljoens en overige accommodaties blijft ongewijzigd. Wel zijn de bouw- en gebruiksregels voor de strandpaviljoens op enkele ondergeschikte onderdelen aangepast.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kustwerk Katwijk’ ligt met ingang van vrijdag 9 oktober 2020 tot en met donderdag 5 november 2020 ter inzage. Het plan is in te zien in het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0537.bpKATkustwerkherz-VO01

In verband met de Coronacrisis vindt er geen inloopbijeenkomst plaats.

Inspraakreactie
Gedurende bovengenoemde termijn is het mogelijk een schriftelijke reactie te geven en deze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk.