Voorschoterweg 23 G, Valkenburg, Er is een gewijzigde commerciële Drank- en Horecawetvergunning verleend aan Limes aan den Rijn

Datum: 25-11-2020
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.