Voorschoterweg 49, Valkenburg, het wijzigen van de gevels en het realiseren van 23 bedrijfsunits

Datum: 07-09-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.