Voorstraat 12, Katwijk, Er is een aanwezigheidsvergunning verleend op grond van de Wet op de kansspelen voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in Café de Branding

Datum: 15-10-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit besluit.