Voorstraat 69, Katwijk, het gedeeltelijk intrekken van een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 12 garageboxen

Datum: 06-03-2019
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning , waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.