Wassenaarseweg 154, Katwijk, Er is een Drank- en Horecawetvergunning verleend voor het bijschrijven van 1 leidinggevende voor het commerciële horecabedrijf Restaurant Panbos

Datum: 08-08-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.