Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014

Datum: 28-03-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college maakt bekend dat de raad op 28 maart 2019 een wijziging heeft vastgesteld van de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014. Deze verordening treedt op 5 april 2019 in werking.
De verordening kunt u vanaf 5 april tot en met 16 mei 2019 inzien op het gemeentehuis.

Deze wijziging heeft voornamelijk betrekking op actualisering en tekstuele verbeteringen van de tekst van de bestaande verordening.

Toegevoegd wordt een verbod voor de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond om die zonder muilkorf op zijn terrein los te laten lopen. Hierop bestaan uitzonderingen.
Daarnaast wordt de bevoegdheid opgenomen voor de burgemeester om voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven voor langere duur te sluiten. Hiervan kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt in geval van ordeverstoring, wanneer strafbare feiten worden gepleegd of wanneer het woon- of leefklimaat in de omgeving in gevaar komt. Gedacht moet worden aan winkels, bedrijven voor handelsdoeleinden, belwinkels, avondkappers, uitzendbureaus, maar ook aan café’s, hotels en restaurants.
Ook is de APV uitgebreid met de bevoegdheid voor de burgemeester om periode(n) en delen van het strand aan te wijzen waarop het verbod om daar te fietsen niet geldt.

Tot slot krijgt de burgemeester de bevoegdheid om in gevallen van voortdurende ernstige overlast mosquito’s op te hangen.