Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk

Datum: 25-03-2021
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college maakt bekend dat de raad op 11 maart 2021 een wijziging heeft vastgesteld van de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk. Deze verordening treedt op 26 maart 2021 in werking.
De verordening kunt u vanaf 26 maart 2021 tot en met 7 mei 2021 inzien op het gemeentehuis.

Deze wijziging heeft voornamelijk betrekking op actualisering en tekstuele verbeteringen van de tekst van de bestaande verordening. Daarnaast zijn de volgende meer specifieke wijzigingen aangebracht.

Het begrip “waterpijpcafé” wordt toegevoegd aan de definitie van “openbare inrichting”.
Het verbod om honden los te laten lopen of te verblijven geldt thans onder andere voor de “weg”. Dit laatste is gewijzigd in “een openbare plaats”.Nu geldt het bedelverbod “op of aan de openbare weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw”. Dit is gewijzigd in “een openbare plaats”.

Tot slot geldt het crossverbod nu ook voor recreatief gebruik, dus niet alleen ter voorbereiding op wedstrijden.