Zeereepstraat 7, Katwijk, het ondergeschikt wijzigen van de verleende omgevingsvergunning met zaaknummer 1448492, door het verhogen van het dak

Datum: 14-10-2019
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, ingekomen

Met de ingekomen aanvragen informeert de gemeente u dat er een aanvraag is binnengekomen. U kunt contact opnemen met medewerkers van team vergunningen (afdeling Ruimte en Veiligheid):

De gemeente plaatst ook het besluit op de aanvraag. Bij dit besluit staat waar u de stukken kunt inzien en hoe u kunt reageren.