Zeeweg 56, Katwijk, het verbouwen van het interieur en het wijzigen van het gebruik naar wonen

Datum: 27-05-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.